Bijzonder Psychologisch Bureau


Bijzonder Psychologisch Bureau
Het Bijzonder Psychologisch Bureau is een professioneel adviesbureau opgericht in 1987 door mevrouw drs. M. Zinschitz-Wassenaar, arbeids- en organisatiepsycholoog. Van begin af aan is het Bijzonder Psychologisch Bureau gericht op de menselijke aspecten van personeelsproblematiek d.m.v.:
  • selectieonderzoek
  • loopbaanonderzoek en -begeleiding
  • onderzoek naar oorzaken van spanningen, die van nature voortvloeien uit de verhouding tussen werkgever en werknemer en
  • begeleiding van de daaruit voortkomende problematiek.Onze klanten zijn o.a.:
  • een grote organisatie in de ouderenzorg,
  • een nat/droge aannemer in de Botlek,
  • een aantal grote chemische bedrijven,
  • overheidsinstanties, zoals een ministerie en een afdeling van de politie.
We zijn midden in het havengebied gevestigd, ook omdat deze economische sector onze belangstelling heeft. Deze is immers sterk in ontwikkeling voor wat betreft het personeelsbeleid en daar is dus veel te doen. Kortom, we zijn een bedrijf in beweging en willen dat ook blijven!


(c) 20 Juli 2019 Bijzonder Psychologisch Bureau